صفحه اصلی مقالاتمقالات علمی

مقالات علمی

ماهی ها چگونه موجوداتی هستند

ماهی را بطور دقیق حیوانی با ستون فقرات اما بدون چهار بازو تعریف کرده اند ، گروه آنها هیج شباهتی به پرندگان، پستانداران ندارد ماهی یک نوع کلد نیست اما یک پارافیلتیک مجموعه از ما رماهی دهان گرد، مارم...

بیشتر بدانیم