شیلات

همكاري هاي مشترك شيلاتي ايران و عمان توسعه مي يابد

در ديدار فواد بن جعفر السجواني وزير كشاورزي و شيلات كشور پادشاهي عمان و هيات همراه با دكتر حسن صالحي معاون وزير جهادكشاورزي رئيس سازمان شيلات ايران در جريان آخرين گزارش از وضعيت سازمان شيلات ايران ...

بیشتر بدانیم

عملكرد خوب شيلات ايران در مديريت مزارع پرورش ميگوي جنوب

با توجه به دستاوردهاي خوب ايران در زمينه مديريت مزارع پرورش ميگو در جنوب و همچنين مهندسي و طراحي دقيق استخرهاي پرورشي، ايران با مشكلاتي كه كشورهاي ديگر در زمينه دارند مواجه نخواهدشد.دكتر ادواردو لي...

بیشتر بدانیم